Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

​Huone1 Oy
​Y-tunnus 2489904-9​
​Partiokorventie 8
​01860 Perttula
​Puhelin +358400560926

2. Yhteyshenkilö

​Eila Tölli
Partiokorventie 8
​01860 Perttul​a
+358400560926
​eila.tolli@huone1.fi​
​​

3. Rekisterin nimi

​Huone1 asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ​asiakkaalle tuotettavan palvelun tuottamiseen, ​
​Huone1​ Oy:n uutisten ja muiden ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä Huone1 Oy:n​ markkinoinnin ja sähköisten palvelujen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja, joita tarvitaan rekisterin käyttötarkoituksen mukaisen palvelun tuottamiseen, kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliseen ​palvelun tuottamiseen​ liittyviä tietoja kuten mm. tiedot mahdollisesta tontista, millaisista ​rakennus​ malleista on kiinnostunut, milloin on tarkoitus rakentaa, sekä muita tarvittavia tietoja mm. miten toivoo ​Huone1​  Oy:n jatkossa pitävän yhteyttä asiakkaaseen​ ja palvelevan asiakasta​ ​sekä​ asiakkaan antamaa vapaata palautetta tai viestejä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa ​Huone1​
 Oy:lle osoittaen kiinnostuksensa ​Huone1​  Oy:n palveluita kohtaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

​Huone1​ Oy ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin ​Huone1​ Oy:n ja ​Huone1 Oy:n  alihankkijoiden​ ja yhteistyökumppaneiden  käyttöön. Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille ​Huone1 Oy:tä​ koskeviin markkinointi- tai mielipidetutkimustarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita ​Huone1 Oy:n​ ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoittees​een​

Eila Tölli
Partiokorventie 8,
01860 Perttula,
puh. +358400560926,
eila.tolli@huone1.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.​